TEENUSED

Balto OÜ > PersonaliteenusPersonaliteenus

Personaliteenus sisaldab kõike ettevõtte personalitööd puudutavat dokumentatsiooni ja toiminguid:

–  töölepingute koostamine, muutmine, lõpetamine
– personaliarvestus
– palgaarvestus
– ametijuhendite koostamine
– töötajate registri täitmine Maksuametis
– puhkuse arvestus, puhkuse ajakava
– personalikäskkirjad – töölähetuste ja koolituste vormistamine
– töövõimetuslehtede edastamine
– töökorralduse reeglite  koostamine ja muutmine
– töötervishoiu ja tööohutuse struktuur, tööohutuse juhendamise arvestus
– töövaidluste lahendamine ja esindamine Tööinspektsioonis

Palju teenus maksab?

Teenuse hind kujuneb vastavalt mahule. Selle lepime kokku peale vestlust, kus selgitame esmalt välja Sinu ettevõtte täpsed vajadused ning nõudmised.

Küsi personaalset pakkumist