Maksusoodustus tervise- ja spordikuludele alates 1. jaanuarist 2018

Balto OÜ > Uudised > Uudised > Maksusoodustus tervise- ja spordikuludele alates 1. jaanuarist 2018

Alates 1. jaanuarist 2018 ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele.

Töötaja on:

töölepingu alusel töötav isik,
ametnik,
juhtimis- või kontrollorgani liige,
füüsilisest isikust ettevõtja, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud,
töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötav või teenust osutav füüsiline isik.
Maksusoodustus ei kohaldu töötaja abikaasa, elukaaslase ega otse- või külgjoones sugulase, samuti tööandjaga samasse kontserni kuuluva või teise äriühingu töötaja tervise- ja spordikuludele.

Tervise- ja spordikulud
Maksuvabad tervise edendamise kulud on:

avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused;
tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused;
kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
ravikindlustuslepingu kindlustusmakse.

NB! Tööandja saab maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 euro ulatuses iga töötaja kohta kvartalis

Loe edasi: http://www.rmp.ee/maksud/maksud_yldiselt/maksusoodustus-tervise-ja-spordikuludele-alates-1-jaanuarist-2018-2018-01-08

Arhiiv