Puhkusegraafiku koostamise meelespea

Balto OÜ > Uudised > Uudised > Puhkusegraafiku koostamise meelespea

Igal ettevõttel tuleb hiljemalt esimese kvartali lõpuks ehk 31. märtsiks koostada ja töötajatele teatavaks teha jooksva aasta puhkusegraafik. Kuid miks seda üldse teha tuleb?

Ühelt poolt on see töölepingu seadusest (TLS) tulenev nõue (§ 69 lg 2), aga teiselt poolt aitab see oluliselt lihtsustada ettevõtte tööde planeerimist.

TLS-i § 55 näeb ette, et igal töötajal on aastas õigus 28 kalendripäeva pikkusele põhipuhkusele, millest vähemalt üks osa peab kestma 14 järjestikust kalendripäeva. Juhul kui töötaja on liitunud ettevõttega poole aasta pealt, on tal õigus saada põhipuhkust proportsionaalselt tööl oldud ajaga. Lisaks põhipuhkusele on veel erinevad lisapuhkused, mida töötajad saavad kasutada: nt õppepuhkus, lapsepuhkus, isapuhkus, osalise või puuduva töövõimega töötaja puhkus.

Seega, vältimaks olukorda, kus kõik töötajad tahavad puhkusele minna samal ajal, on mõistlik aasta alguses koostada puhkusegraafik.

Mida tuleb ettevõttel silmas pidada puhkusegraafiku koostamisel?
Puhkusegraafik tuleb koostada töötaja soove arvesse võttes. Sealjuures tuleb tööandjal silmas pidada töötajaid, kel on TLS-i § 69 lg 7 järgi õigus saada puhkust endale sobival ajal:

-naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
-mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
– vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
– vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;
-koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Loe edasi: http://www.rmp.ee/uudised/toooigus/puhkusegraafiku-koostamise-meelespea-2018-01-17

Arhiiv